7 Nisan 2008 Pazartesi

Ahşap Tornalama Makinesi Örnek Soruları

HACETTEPE MESLEK YÜKSEK OKULU MOBİLYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ MAKİNE BİLGİSİ DERSİ SORU TÜRLERİ.

1. Aşağıdakilerden hangisi ahşap torna makinesinde fener miline Takılarak KULLANILMAZ?
a) Siper
b) Mandren
c) Merkezleme konisi
d) Zımpara diski
e) Amerikan Aynası

2. Aşağıdaki ölçme ve markalama aletlerinden hangisi ahşap torna makinesinde KULLANILMAZ?
a) Mastar
b) İç çap kumpası
c) Metre
d) Su Terazisi
e) Kurşun Kalem

3. Ahşap torna makinesinde kullanılan oluklu kalemlerle aşağıdaki işlemlerden hangisi YAPILAMAZ?
a) Kaba Talaş Alma
b) İçbükey Profil
c) Bölme
d) Kesme
e) Kazıma

4. Ahşap torna makinesinde kullanılan bölme kalemleri ile hangi işlem grubu yapılır?
a) Perdah-Kaba talaş alma-Çap Belirleme
b) İçbükey Profil-Dışbükey Profil-Perdah
c) Dışbükey şekil-Bölme-Boy Kesme
d) Boy kesme-çap Belirleme-Faturalama
e) Faturalama-Boy Kesme-Profil Açma

5. Ahşap torna makinesinde kullanılan yuvarlak ağızlı kalemlerle hangi işlem grubu yapılır?
a) Kaba talaş alma-Bölme-Perdah
b) İçbükey Profil-Kaba Tornalama-Kesme
c) Dışbükey şekil-Kaba Tornalama-Kazıma
d) Perdah-Kazıma-Kesme
e) Kesme-Kazıma-İçbükey Profil

6. Ahşap torna makinesine bağlanabilecek en büyük parça çapı (cm) hangisidir?
a) 30-40
b) 50-60
c) 70-80
d) 90-100
e) 100-120

7. Ahşap torna makinesinde dönme hızı (dev/dk) hangisidir?
a) 100-5000
b) 150-6000
c) 150-5000
d) 200-4000
e) 200-7000

8. Ahşap torna makinesinde çapı 5-10 cm`ye kadar olan parçaların tornalanması için ne söylenebilir?
a) Devir sayısı artırılır
b) Devir sayısı azaltılır
c) C.Küçük çap tornalanamaz
d) Parça titreşim yapar
e) Önce alın tornalanır

9. Ahşap torna makinesinde “Tabure” çekilmek isteniyor. Aşağıdaki ayna türlerinden hangisi kullanılmalıdır?
a) Trifon Vida
b) Amerikan Ayna
c) Eksantrik Ayna
d) Düz Ayna
e) Pens Ayna

10. Ahşap torna makinesinin siperi ile iş parçası arasında ne kadar aralık olmalıdır?
a) 5 mm
b) 10 mm
c) 15mm
d) 20 mm
e) En yakın

11. Ahşap torna makinesi çalıştırılmadan hemen önce hangi hareketin yapılması doğrudur?
a) Siper çekilmeli
b) Punta çekilmeli
c) Parça çevrilmeli
d) Ayna çevrilmeli
e) Sıkma düzenleri kontrol edilmeli

12. Ahşap torna makinesinde keserek işlem yapılması için eğri uçlu torna kalemi tutuş açısı ve pozisyonu ne olmalıdır?
a) 45 derece-Sipere bastırılır
b) 45 derece- bileme pahı ahşaba oturtulur
c) 30 derece- Siper 3 mm açılır
d) 30 derece- bileme pahı ahşaba oturtulur
e) 90 derece- bileme pahı ahşaba oturtulur

13. Ahşap torna makinesinde Parça boyu kesilmek isteniyor. Aşağıdaki torna kalemlerinden hangisi kullanılmalıdır?
a) Eğik ağızlı
b) Oluklu
c) Düz Kalem
d) Bölme kalemi
e) Yarım yuvarlak ağızlı

14. Ahşap torna makinesinde silindir parça perdahı yapılmak isteniyor. Aşağıdaki torna kalemlerinden hangisi kullanılmalıdır?
a) Eğik ağızlı
b) Oluklu
c) Düz Kalem
d) Bölme kalemi
e) Yarım yuvarlak ağızlı

15. Aşağıdaki torna kalemlerinden hengisi, Kaba tornalama yapmak için tercih edilmelidir.
a) Eğik ağızlı
b) Oluklu
c) Düz Kalem
d) Bölme kalemi
e) Yarım yuvarlak ağızlı

16. Aşağıdaki torna kalemlerinden hangisi, iç bükey işlemler yapmak için tercih edilir?a) Eğik ağızlı
b) Oluklu
c) Düz Kalem
d) Bölme kalemi
e) Yuvarlak ağızlı

17. Torna kalemlerinin uzun saplı-lamalı olarak yapılmasının yararı nedir?
a) Daha sağlam bir gövde
b) Keserek daha rahat çalışma
c) Kazıma yapmak için
d) Ahşabın temizliği
e) Parçanın titremesinin engellenmesi

18. Ahşap torna makinesinde aşağıdaki işlemlerden hangisi YAPILMAZ?
a) Cila
b) Boya
c) Parlatma
d) Zımparalama
e) Tabanca ile vernik atma

19. Ahşap torna makinesinde kesme yöntemi ile tornalama yapmanın avantajı hangisidir?
a) Cilaya hazır hale gelir
b) Yüzey tırtıklıdır
c) Yüzey pürüzlüdür
d) Yüzey pürüzsüzdür
e) Zımparaya gerek kalmaz

20. Ahşap torna makinesinde kazıma yöntemi ile tornalama yapmanın dezavantajı hangisidir?
a) Cilaya hazır hale gelir
b) Yüzey tırtıklıdır
c) Yüzey pürüzlüdür
d) Yüzey pürüzsüzdür
e) Temiz bir yüzey

21. Ahşap torna makinesinde siperin, iş parçası merkezine konumu ne olmalıdır?
a) 1 cm aşağıda
b) 3 mm yukarıda
c) Aynı hizada
d) 3 mm aşağıda
e) 1 cm yukarıda

22. Ahşap torna makinesinde uzun ve ince parçalar tornalanırken hangi eklenti kullanılmalıdır?
a) Destek
b) Gezer punta
c) Siper
d) Flanşlı mil
e) Dikey destek

23. Ahşap torna makinesinde uzun ve ince parçalar da destek kullanılmaz ise ahşapta hangi problem meydana gelir?
a) Parça kırılır
b) Parça titreme yapar
c) Merkezlerden kaçma olur
d) Kesme yapılamaz
e) Kazıma yapılamaz

24. Torna makinesinin yatağındaki bozulma makinede hangi arızaya yol açar?
a) Ahşap titrer
b) Merkezleme bozuktur
c) Fener mili gevşer
d) Gezer punta deforme olur
e) Makine devir sayısı düşer

25. Fener miline takılarak iş parçalarının başlarından merkezleyip tutmaya ve döndürmeye yarayan konik gövdeli torna makinesi parçası hangisidir?
a) Vidalı punta
b) Merkezi punta
c) Mahmuz punta
d) Düz ayna
e) Eksantirk ayna

26. Düz aynaya bağlanılarak yapılan iş-işlemler aşağıdakilerden hangisi dir?
a) Konik tornalama
b) Eksantrik tornalama
c) Silindirik tornalama
d) Tabure üstü vb.
e) Parça boyu kesmek

27. Silindirik parçaları dıştan, çanak gibi iş parçalarını içten sıkan torna makinesi parçası hangisidir?
a) Düz Ayna
b) Eksantrik Ayna
c) Amerikan Aynası
d) Vidalı Punta
e) Mahmuz Punta

28. Aşağıdaki makine parça-eklentilerinden hangisi tornalama makinelerinde KULLANILMAZ?
a) Rulmanlı punta
b) Pens aynası
c) Mandren
d) Eksantrik ayna
e) Multi Kalem

29. Çatlak ve Budaklı parçaları torna makinesine neden bağlanmamalıdır?
a) Merkezlemeyi bozar
b) Ahşap kırılıp fırlayabilir
c) Titreşim yapar
d) Tornalanamaz
e) Bıçak çatlağa saplanır

30. Tutkalı tamamen kurumamış lamine parçaları torna makinesine bağlamak hangi olumsuz sonuca yol açar?
a) Merkezlemeyi bozar
b) Ahşap ayrılıp, fırlayabilir
c) Titreşim yapar
d) Tornalanamaz
e) Bıçak çatlağa saplanır

31. Tornalama anında parçanın gevşediği ve sağ kısımından titrediği görülmektedir. Arıza ne olabilir?
a) Fener mili gevşemiştir
b) Gezer punta iyi sıkılmamıştır
c) Kayış boşa dönmektedir
d) Yatak bozuk olabilir
e) Siper sıkılmamıştır

32. Siper iş parçasına en yakın mesafede sıkılmalıdır. Neden?
a) Merkezlemenin bozulmaması için
b) Kazıyarak tornalama yapabilmek için
c) Keserek tornalama yapmak için
d) Bıçağın iş parçası ile siper arasına kaçmaması için
e) Düzgün bir perdah yapımı için

33. Torna kalemi çalışma anında silindir parça ile siper arasına girmeye zorlanmasının nedeni nedir?
a) Siper iş parçasından çok açıktadır
b) Siper iş parçası merkezinden aşağıdadır
c) Torna kalemi bilenmemiş yani kördür
d) Torna kalemi çok küçük ve iyi tutulamamıştır
e) Hepsi doğru

34. Alın tornalama yaparken bıçağın merkezden sola iteklendiği-zorlandığı görülmektedir. Muhtemel nedeni nedir?
a) Bıçak merkezin soluna tutulmuştur
b) Bıçak merkezin sağındadır
c) Siper tam merkezdedir
d) Siper merkezin 3 mm yukarısındadır
e) Bıçak gevşek tutulmuştur

35. Aşağıdaki işlerden hangisinde düşük devir tercih edilmelidir?
a) Ağır işlerde-kaba tornalamda-alın tornalamada
b) İnce parçalarda-perdah işlerinde-zımparalama
c) Ağır işlerde-İnce işlerde- Verniklemede
d) Zımparalama-Diş açma-Süsleme
e) Spiral açma-Kumlama-silindir tornalama

36. Aşağıdaki işlerden hangisinde yüksek devir tercih edilmelidir?
a) Ağır işlerde-kaba tornalamda-alın tornalamada
b) İnce parçalarda-perdah işlerinde-zımparalama
c) Ağır işlerde-İnce işlerde- Verniklemede
d) Zımparalama-Diş açma-Süsleme
e) Spiral açma-Kumlama-silindir tornalama

37. Torna makinesinde devir ayarlanırken aşağıdakilerden hangisi DÜŞÜNÜLMEZ?
a) İş parçasına uygulanacak işlem türü
b) Ahşabın sertlik derecesi
c) İş parçasının ağırlığı-büyüklüğü
d) Kullanılacak torna kalemi türü
e) İş parçasının Boyu

38. Silindir parça tornalamada işlem sırası nedir?
a) Merkezleme-kaba tornalama- çap belirleme-çap a getirme-Boy Kesme-Zımpara
b) Merkezleme-Kaba Tornalama-Boy Kesme-Fatura açma- çapa getirme-zımparalama
c) Kaba tornalama-çapa getirme-bölme işlemi-kenar açma- kavislendirme-zımparalama-Boyama
d) Kaba tornalama-İnce Tornalama-Çapa Getirme-Boy Kesme-Boya-Zımpara
e) Çapa getirme-Merkezleme- çap belirleme-çap a getirme-Boy Kesme-Zımpara

39. Hangi işlem türü grubu klasik ahşap torna makinesinde yapılamaz?
a) Süsleme(texture)-spiral-diş açma-Yiv açma
b) Konik-silindirik-alın tornalama
c) Halka- yarım halka-fatura-iç kavis
d) Burma-kopyalama-Çanak yapımı
e) Oval tornalama-Eksantrik tornalama-Tırtıl açma


40. Eğri Kalem (Torna Kalemi) Ağız açısı ve bileme açısı kaç derecedir?
a) 70-80
b) 60-75
c) 70-40
d) 60-35
e) 60-50

NOT: YAKARIDAKİ SORULAR ÖRNEKTİR. "SINAVLARDA BUNLARDAN ÇIKACAKTIR" SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİLDİR. SORU TÜRLERİ SADECE ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMASI İÇİN YAYIMLANMIŞTIR.